Deception & Counterintelligence

Deception & Counterintelligence

Deceptie technologie vormt een onmisbare schakel in elke security strategie. Zelfs het best gebouwde en meest volwassen security team is nooit overal op voorbereid. De primaire doelstelling voor security afdelingen binnen elk soort organisatie zou moeten zijn om de weerbaarheid zo hoog mogelijk te houden en de continuïteit van de gebruikte systemen te waarborgen.


Neem voor meer informatie over Deception & Counterintelligence contact op met onze security consultants via +31 (0) 345 506 105, stuur een e-mail naar info@isoc24.com of vul ons contactformulier in door op onderstaande button te klikken.

Het detecteren van dreigingen is essentieel, maar op zichzelf staand niet genoeg. Detectie en preventie dient goed met elkaar te worden gecombineerd om voor voldoende weerbaarheid te kunnen zorgen. De sleutel ligt niet alleen in het spenderen van het totale security budget aan detectie maar ook in het nemen van intelligente zakelijke beslissingen. De uitdaging voor de hedendaagse security verantwoordelijken is hoe tot het punt te komen waarin ze in staat worden gesteld om dit soort besluiten te kunnen nemen.

Deceptie technologie kan ervoor zorgen dat organisaties met verschillende volwassenheidsniveaus naar een punt worden gebracht waarbij tijdig relevante informatie wordt verstrekt om deze organisaties in staat te stellen om goed geïnformeerde besluiten te kunnen nemen. Deceptie technologie biedt vroegtijdig inzicht in aanvallen door security teams te informeren over op handen zijnde aanvallen, soms zelfs voordat de aanvallers daadwerkelijk het netwerk binnendringen.

Deceptie technologie kan ook worden gebruikt om het aantal false positives te elimineren waardoor bijvoorbeeld in een klein SOC team de kritieke resources beter kunnen worden ingezet. De tijd van deze resources kan worden gebruikt voor de acties die daadwerkelijk volledige aandacht vereisen.

Counter Craft

iSOC24 heeft de deceptie technologie van CounterCraft in haar portfolio. CounterCraft detecteert dreigingen vroegtijdig, verzamelt gepersonaliseerde, werkbare intelligence en stelt organisaties in staat om hun waardevolle data in real time te beschermen. De bewezen oplossing die volledig kan worden geïntegreerd met MITRE ATTACK, past vrijwel naadloos in bestaande security strategieën en maakt gebruik van krachtige automation functies om de hoge belasting van operators verder te verlagen.

Wilt u meer weten over de CounterCraft oplossing en hoe deze het beste kan worden ingezet in uw organisatie, neem dan contact op met één van onze specialisten.


Neem voor meer informatie over Deception & Counterintelligence contact op met onze security consultants via +31 (0) 345 506 105, stuur een e-mail naar info@isoc24.com of vul ons contactformulier in door op onderstaande button te klikken.