Ons ecosysteem

Het vermogen van organisaties om de veiligheid van informatiesystemen optimaal aan te laten sluiten op de bedrijfsvoering wordt een steeds belangrijkere succesfactor. Organisaties moeten blijven innoveren en zich snel aanpassen aan de veranderende omstandigheden, zonder dat de kwetsbaarheid in gevaar komt.

Alle onderdelen in het ecosysteem van iSOC24 hebben de belangrijke eigenschap dat ze elkaar kunnen verrijken als ze gecombineerd worden ingezet. De output van de ene oplossing kan dienen als input voor de andere oplossing. Hiermee wordt het beste inzicht bereikt in de actuele risico’s in de omgeving.