Threat Intelligence Platform

Om dreigingen te kunnen begrijpen en deze snel en effectief het hoofd te kunnen bieden dienen uw bestaande security infrastructuur en ook uw mensen slimmer te werken, niet zozeer harder. ThreatQ is een open en modulair opgebouwd threat intelligence platform waarmee u uw security operations verder kunt verrijken en optimaliseren. De geïntegreerde, zelflerende, Threat Library™, de Adaptive Workbench™ en Open Exchange™ stellen u in staat om de dreiging snel te begrijpen, betere keuzes te maken en uw detectie en response te versnellen.

ThreatQ

ThreatQ

Stelt security teams in staat om nog betere beslissingen te nemen.

  • Verrijk uw data met context
  • Stel prioriteiten op basis van uw risicoprofiel
  • Verhoog uw detectie- en reactiesnelheid
  • Stimuleer de samenwerking binnen uw teams
Verrijk uw data met context

Correleer externe informatie met interne informatie om inzicht te verkrijgen waarmee u de relevantie en uw prioriteiten beter kunt bepalen.

Stel prioriteiten op basis van uw risicoprofiel

Automatiseer het toetsen en prioriteren van threat intelligence op basis van uw parameters.

Verhoog uw detectie- en reactiesnelheid

Automatiseer het operationele intelligence proces binnen al uw systemen en teams.

Stimuleer de samenwerking binnen uw teams

Centraliseer het proces rondom het delen van threat intelligence, het analyseren en het onderzoeken ervan in een threat intelligence platform dat door alle teams kan worden gebruikt.

ThreatQ architectuur

ThreatQ is een open en uitbreidbaar threat intelligence platform dat zowel standaard- als maatwerk integratie biedt met een diversiteit aan feeds en security maatregelen. Door middel van deze integraties zorgt het platform ervoor dat het aggregeren, operationaliseren en het gebruik van threat intelligence over de gehele infrastructuur wordt geautomatiseerd. Het platform kan voor meerdere doeleinden worden ingezet waardoor de effectiviteit van uw huidige security maatregelen wordt verhoogd.

Threatq Solution Architecture

Threat Intelligence Platform use cases, powered by ThreatQ

Threat library

Combineer, normaliseer en voeg automatisch context toe aan dreigingsinformatie vanuit zowel externe- als interne bronnen door middel van één enkele op maat samengestelde Threat Library die door alle teams binnen de organisatie kan worden gebruikt.

Automatiseren

Zet dreigingsinformatie om in threat intelligence door context toe te voegen en prioriteer deze automatisch op basis van een door de gebruiker vastgestelde score- en relevantie.

Spearphishing

Onderzoek spearphishing aanvallen, breng deze verder in kaart en gebruik de uitkomst om uw weerbaarheid te verhogen.

Identificeren

Maak gebruik van de kennis over campagnes, malware en IOC’s om gerelateerde aanvallen en kwaadwillenden te kunnen identificeren.

Correleren

Ondersteun scoping en remediation door het correleren van uitkomsten uit een onderzoek met een threat library bestaande uit relevante indicatoren en context.

Kwetsbaarheden

Schakel snel tussen een kwetsbaarheid, een IOC en een event om sneller dreigingen te kunnen stoppen die gebruik maken van bekende kwetsbaarheden.

Verdachte gedragingen

Stel uw teams in staat om proactief te kunnen zoeken naar verdachte gedragingen die nog niet ontdekt zijn door uw bestaande sensors.

Remediation

Inzicht in de tactieken, technieken en procedures (TTP’s) van de aanvallers zorgt voor snelle en hogere kwaliteit remediation met een betere dekking.

Verrijken

Verrijk uw firewall, IDP, IPS, SIEM en andere security maatregelen met de meest accurate- en relevante threat informatie.

Evalueren

Evalueer de waarde van uw threat intelligence bronnen ten opzichte van de relevantie van de inhoud van deze bronnen voor incidenten die u ervaart.

Neem voor meer informatie contact op met onze consultants via +31 (0) 345 506 105 of stuur een e-mail naar info@isoc24.com