Solutions

Wij hebben ons ten doel gesteld om organisaties te ontzorgen en te ondersteunen bij het kiezen van de juiste oplossingen waarmee risico’s in real-time in kaart worden gebracht en gemonitord worden, waardoor men op adequate wijze om kan gaan met incidenten en nog beter bepalen welke volgende set aan maatregelen daadwerkelijk verdere gevolgschade kan beperken. Naast het adviseren en het leveren van de hierboven genoemde oplossingen, kunnen wij ook zorgdragen voor de bijbehorende implementatie alsmede het beheer.

for more information call our security consultants at +31 (0) 345 506 105 or send an email to info@isoc24.com