Managed Vulnerability Management

Vulnerability Management

De Rapid7 Managed Vulnerability Management (Managed VM) dienstverlening is ontworpen om de dagelijkse activiteiten op het gebied van vulnerability management over te dragen aan de specialisten van Rapid7 en de dekking over het gehele aanvalsoppervlak uit te breiden. U kunt hierdoor zelf een succesvol vulnerability management programma opbouwen.

Managed Vulnerability Management (MVM) levert op maat gemaakte aanbevelingen aan voor het beheren, uitvoeren en verbeteren van uw totale omgeving waardoor uw algehele blootstelling aan risico’s verder wordt verlaagd. Door het team van specialisten te koppelen aan de toonaangevende technologie, InsightVM, kunt u zelf een compleet programma voor vulnerability management ontwikkelen om zo voorop te lopen op het vlak van de nieuwste trends van aanvallers en kunt u uw organisatie proactief verdedigen.

Rapid7 proactively defend your perimeter

Mensen

De specialisten van Rapid7 zullen de processen in uw hele omgeving beheren, verbeteren en verder optimaliseren, De dienst omvat onder andere scanactiviteiten, validatie van kwetsbaarheden en het verzamelen van threat intelligence.

Technologie

Gebruikmakend van de kracht van de Rapid7 Insight-cloud, is InsightVM de toonaangevende oplossing voor vulnerability management voor uw eigen moderne omgeving. Met InsightVM kunt u:

 • Duidelijkheid verkrijgen in uw risico’s.
 • Beter inzicht krijgen in de risico’s binnen uw eigen omgeving, zodat u met technische teams kunt samenwerken om deze risico’s te reduceren.
 • De invloed van uw beveiliging uitbreiden.
 • Traditionele teams, die in silo’s werken, op elkaar afstemmen en de impact met gedeelde visie en de gemeenschappelijke ‘taal’ van InsightVM beheersen.
 • Gedeeld inzicht in de status verkrijgen en geven.
 • Het pad naar een proactieve security benadering bewandelen gebaseerd op feiten en meetbare informatie waardoor duidelijk verantwoording kan worden afgelegd in een herkenbaar proces.

Proces
Ons bewezen proces voor vulnerability management – van discovery tot en met het afstemmen van programma’s ter verbetering - stelt u in staat om:

 • De kwetsbaarheden te kunnen identificeren en erover te communiceren binnen uw omgeving, waardoor u een completer beeld krijgt van het aanvalsoppervlak.
 • De risico's te kunnen prioriteren op basis van de ‘Real Risk-score’ en kennis van de huidige aanvallermethodes te verzamelen.
 • Nauw samen te werken met de technische teams die verantwoordelijk zijn voor ‘opschoning’.
 • De voortgang te kunnen monitoren rondom het herstel en het proces naar een oplossing toe.
 • Meetbare vooruitgang te verkrijgen die is afgestemd op uw programmadoelstellingen.
 • Uw strategie en het behaalde succes en de voortgang naar de diverse teams te communiceren.

Rapid7 process

Service voordelen:

 • Validatie van de vulnerability scans.
 • Tijds- en resourcebesparing in de algehele operatie.
 • Prioritering van kwetsbaarheden.
 • Ontwikkeling van beleid, procedures en processen.
 • Klantspecifieke security adviseur.
 • Volledige toegang tot de InsightVM omgeving.
 • Kwetsbaarhedenrapportage die is voorzien van de nodige context.
 • Risico- en impactmeting voor de verschillende programma’s.
 • Vereenvoudigde naleving van regelgeving.
 • Relevante, specifiek voor uw organisatie opgebouwde, threat intelligence.

Our products

For more information, call our security consultants at +31 (0) 345 506 105 or send an email to info@isoc24.com