Managed Crowdsourced Security Testing

Managed Crowdsourced Security Testing

Synack, het vertrouwde crowdsourced security testing platform, biedt de mogelijkheden tot het uit kunnen voeren van uitgebreide penetratietests. Synack werkt met een exclusief team met securityspecialisten in combinatie met gepatenteerde technologieën om kwetsbaarheden efficiënt te kunnen vinden en ook op te lossen voordat criminelen ze kunnen gebruiken om bijvoorbeeld klantgegevens te stelen, geld te ontvreemden of erger nog.

De diensten van Synack zijn cloud-gebaseerd en kunnen binnen 24 uur na bestelling worden geactiveerd ten behoeve van externe tests. Alle abonnementsvormen bevatten standaard het uit kunnen rollen van het Synack Red Team, het gebruik van het Synack platform (Hydra, LaunchPoint™ en klantenportaal), end-to-end programmamanagement vanuit het Synack OPS team en een vulnerability disclosure programma. Synack test onder andere web infrastructuren, mobiele host infrastructuren en zelfs API’s. Meer dan 1000 organisaties wereldwijd maken gebruik van de Synack diensten om effectievere- en efficiëntere penetratietests uit te kunnen voeren.

Synack Platforms

Het Crowdsourced security Testing Platform

Het Synack crowdsourced security testing platform is het enige platform dat het beste van zowel de menselijke- als geautomatiseerde mogelijkheden combineert om effectieve en efficiënte securitytests op continue basis te kunnen uitvoeren. De gepatenteerde Hydra technologie™ verkent het aanvalsgebied en versnelt met de opgedane kennis het Synack Red Team proces om kwetsbaarheden te kunnen ontdekken. Vervolgens jaagt het Synack Red Team creatief op kwetsbaarheden gebruik makend van hun op een aanvaller gebaseerde mindset en de nodige security checklists. Alle werkzaamheden vinden plaats door de beveiligde Synack gateway (LaunchPoint™) die volledig wordt beheerd door Synack Operations (“Mission OPS”). Verkregen resultaten zijn in bijna real-time beschikbaar in het klantenportaal.

Het Synack Model

Het Synack platform levert een continu beveiligingsvliegwiel. Dit helpt om het beveiligingsrisico aanzienlijk te kunnen verminderen door gebruik te maken van menselijke intelligentie in combinatie met machinegebaseerde intelligentie.

 1. Vulnerability Discovery - Ga op zoek naar onbekende kwetsbaarheden door gebruik te maken van een aanpak zoals een hacker dat zou doen, met een groep security specialisten met meer kennis, ervaring, kunde en specialisatie dan dat er vandaag de dag bij generieke security specialisten aanwezig is.
 2. Compliance Testing - Door gebruik te maken van penetratietests met een checklist onderdeel wordt zowel getest op ernstige kwetsbaarheden maar vindt ook compliance vriendelijke documentatie plaats van de uitgevoerde checks die wellicht geen vulnerabilities blootleggen maar die wel de staat van veiligheid aantonen.
 3. Enterprise-Wide Coverage - Versterk uw security teams met SmartScan met als voordeel een organisatiebreed bereik zonder alle ruis – Het Synack Red Team past triage toe op vermoedelijke kwetsbaarheden die door Hydra worden ontdekt, waardoor over de kwetsbaarheden die kunnen worden misbruikt gedetailleerde herstel- en replicatierapportages kunnen worden aangeleverd.
 4. Efficient Vulnerability Management - Schaal eenvoudig uw vulnerability management proces verdeeld over honderden applicaties middels het uitgebreide Synack platform.
 5. Remediation & Patch Verification - Alle bovenstaande resultaten worden in gedetailleerde, en geverifieerde rapportages aangeboden aan uw ontwikkelteams zodat zij direct aan de slag kunnen om eventuele fouten op te lossen. Ga terug naar de testers met de resultaten zodat zij direct de effectiviteit van alle patches kunnen nakijken – Gemiddeld 15% van alle uitgevoerde patches vinden niet goed plaats, en er is maar een klein foutje in het systeem nodig om in te kunnen breken op een systeem.
 6. Attacker Resistance Score - Beoordeel uw risicogebieden en prioriteer welke gebieden als eerste aangepakt moeten worden op basis van de waarde van deze gebieden voor uw specifieke organisatie.
 7. Repeat this process - Het proces kan continu in werking zijn zodat onderzoekers altijd een stimulans hebben om het leven van kwetsbaarheden zo kort mogelijk te houden.

Integratie met uw SDLC

Het gehele Synack testproces kan worden geïntegreerd in een software development lifecycle (SDLC) vanwege integraties met DevOps tools en de LaunchPoint bescherming die zelfs reikt tot de interne en zelfs de pre-productiemiddelen. Dit zorgt ervoor dat de levensduur van de kwetsbaarheden wordt verkleind en daarmee uiteindelijk ook de kosten voor het wegnemen van de kwetsbaarheden worden gereduceerd.

Het Synack Red Team (SRT)

Het Synack Red Team is het eigen netwerk van Synack waarin zich hoogbekwame, kundige en zeer goed doorgelichte security onderzoekers van over de hele wereld bevinden. Deze securityspecialisten ondergaan de strengste combinatie van screening, interviews, testen van vaardigheden en doorlichting die er bestaat zodat aan de klanten van Synack enkel de beste meest vertrouwde oplossing wordt geboden. Dit team levert de rigoureuze, creatieve en volledig vanuit het aanvallersperspectief opgezette aanpak die het testproces van Synack zo waardevol maakt. Deze zeer getalenteerde onderzoekers brengen kwetsbaarheden in kaart en leveren checklists en rapportages aan enkele van de grootste bedrijven en overheidsinstanties ter wereld. Synack ondersteunt het eigen Red Team met speciaal gebouwde gepatenteerde technologie die de onderzoekers nog efficiënter maakt. Onderzoekers worden daarnaast ook beloond voor succesvol aangeleverde informatie over gevonden kwetsbaarheden en ook voor hun continue bijdrage middels het Synack Bug Bounty programma, door betalingen per uitgevoerde taak maar ook op basis van de status die zij hebben verworven in het SRT Loyaliteitsprogramma. Het resultaat hiervan is dat de onderzoekers sterk gemotiveerd zijn om diepgaande tests te doen.

LaunchPoint™

De leden in het Synack Red Team dienen alle tests voor klanten uit te voeren via LaunchPoint, de eigen ontwikkelde en streng beveiligde gatewaytechnologie van Synack. LaunchPoint legt alle gegevens rondom het testen vast en biedt de mogelijkheid om geheel transparante analyses uit te kunnen voeren alsmede om de werking van het crowdsourced testmodel te kunnen controleren. De analyses omvatten onder andere een overzicht van het aantal testuren dat is vastgelegd, een analyse van de gebruikte aanvalstypen, inzicht in de dekking van de uitgevoerde tests en ook de mogelijkheid om al het testverkeer opnieuw af te spelen en te pauzeren is aanwezig.

Hoe gaan we te werk?

Synack biedt een combinatie van diverse Crowdsourced security test oplossingen voor zowel web- als mobiele applicaties, host infrastructuren en API’s met haar systeem dat is gebouwd op het Synack Platform en de slimme scantechnologie.

Synack biedt verschillende mogelijkheden om haar diensten in te kunnen zetten: Synack biedt verschillende mogelijkheden om haar diensten in te kunnen zetten

 • het Synack Platform: Always-On Security inzichten, inclusief ‘Smart Scanning’ – inbegrepen in alle diensten
 • Disclose: Vulnerability Disclosure Programma – inbegrepen in alle diensten
 • Discover: Crowdsourced Vulnerability Discovery
 • Certify: Crowdsourced Penetration Tests
 • Synack365: Crowdsourced Penetration Tests 365

Het Synack Platform

Het Synack platform bestaat uit de gepatenteerde technologie, waaronder Hydra, LaunchPoint en de unieke algoritmen en intelligence die worden gebruikt in SmartScan. SmartScan maakt gebruik van de Hydra technologie om continu te controleren op potentiële kwetsbaarheden en maakt gebruik van het Synack Red Team om gevonden kwetsbaarheden te kunnen valideren zodat er door klanten geen tijd hoeft te worden besteed aan intelligence van lage kwaliteit. De opgeleverde resultaten omvatten versnelde herstel- en detectieprocessen, goed geïnformeerde security teams en gedurende 24x7x365 continu nieuw inzicht.

Our products

For more information, call our security consultants at +31 (0) 345 506 105 or send an email to info@isoc24.com